Fordelingsregler

Fordelingsreglerne skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer og bedre udnyttelse af faciliteterne ved en dynamisk fordeling i løbet af sæsonen.

"Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Glostrup Kommune" blev første gang godkendt af Kulturudvalget i 2007. Reglerne er siden blevet evalueret af brugerne og på ny godkendt af Kulturudvalget.

Ordensregler

Udgangspunktet er, at have så få regler som muligt af hensyn til en smidig afvikling af de daglige aktiviteter og en forenklet regeladministration og ønsket om en god dialog og godt samarbejde med foreningerne.