Kommunikationspris 2017

Kommunikationsprisen 2017

Glostrup Idrætsanlæg vinder prisen for deres "Vask dig"-kampagne, som med et stærkt målbart resultat har nedbragt klorindholdet i vandet i svømmehallen - og ikke mindst deres håndtering af pressen undervejs i forløbet.

Borgmesteren sagde i sin tale blandt andet: "Glostrup Idrætsanlæg har lavet en flot og velgennemført kampagne. I forbindelse med kampagnen har I håndteret den lokale presse, landsdækkende dagblade, radio og TV-indslag på fornem vis. 

I har ganske enkelt formået at konvertere jeres kommunikationsindsat - både strategisk og taktisk - til en målbar og dokumenteret succes.

Det korte af den lange er, at Glostrup Svømmehal nu er førende i kongeriget, når det gælder at reducere klorniveauet  -uden at gå på kompromis med vandkvaliteten.

Alle svømmehaller kigger nu til Glostrup for inspiration.

 

Glostrup Idrætsanlæg har tidligere vundet Kommunikationsprisen i hhv. 2004 og 2010.