Brugerbestyrelsens kompetencer og sammensætning

Formålet med Brugerbestyrelsen er at inddrage brugerne i driften af Glostrup Idrætsanlæg, herunder at brugerne af de kommunale idrætsanlæg får direkte indflydelse på, hvilke serviceydelser der skal tilbydes.
 Det er Brugerbestyrelsens opfattelse, at jo bedre samarbejdet er mellem alle interessenter og jo tættere beslutningerne kommer på de daglige brugere og de ansatte, jo større er den indbyrdes forståelse for hinandens ønsker og behov.

Det er et grundlæggende princip for Brugerbestyrelsens arbejde, at alle beslutninger skal tages i størst mulig åbenhed, samt at der altid arbejdes på at skabe enighed om beslutningerne og dermed undgå afstemninger. Der arbejdes efter disse principper for at sikre den maksimale opbakning blandt alle brugere og ansatte.

Ansvarsområde

Brugerbestyrelsens ansvarsområde dækker:

  • Glostrup Fritidscenter
  • Glostrup Idrætspark
  • Hvissingehallen
  • Ejbyhallen
  • Idrætsfaciliteterne på Østervangen, Ejby Friluftscenter, Solvangsparken og Vestskoven
  • Klubhusene Ejby Friluftscenter

Kompetencer

Glostrup Idrætsanlæg er politisk underlagt Kultur- og Fritidsudvalget, som har uddelegeret ansvar og kompetence til Glostrup Idrætsanlæg i kraft af udstrakt decentralisering. Brugerbestyrelsen har beslutningskompe­tence for såvel aktiviteter, økonomi og personale, indenfor de regler som Glostrup Kommunalbestyrelse har vedtaget.

Medlemmer

Brugerbestyrelsen består af 10 medlemmer

2 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer

4 medlemmer fra idrætsforeningerne

1 medlem fra øvrige foreninger

1 medlem fra oplysningsforbundene

1 medlem blandt ansatte ved folkeskolerne samt

1 medarbejderrepræsentant fra Glostrup Idrætsanlæg

 

Emner som man ønsker behandlet på et Brugerbestyrelsesmøde skal indsendes til Glostrup Idrætsanlæg senest 14 dage inden mødet afholdes, gerne på e-mail: gi@glostrup.dk.

Referat fra Brugerbestyrelsens møder

2018:

Referat 8. februar 2018

Referat 22. marts 2018

Referat 31. maj 2018

Referat 19. september 2018

Referat 1. november 2018

Referat 06. december 2018

2019:

Referat 07. marts 2019

Referat 09. april 2019

Referat 06. juni 2019

Referat 05. december 2019

2020:

Referat 23. april 2020

Referat 11. juni 2020 

Bilag 1. fra 11. juni 2020

Bilag 2. fra 11. juni 2020 

Referat 16. september 2020 

2021:

Referat 11. februar 2021

Udviklingsplan 2021

Referat 25. marts 2021

Referat 3. juni 2021

Bilag 3. juni, stævner og arrangement ønsker 2021 (diverse haller)

Bilag 3. juni, stævner og arrangement ønsker 2021 (Hvissingehallen)

Bilag 3. juni, stævner og arrangement ønsker 2021 (GFC)

Bilag 3. juni, stævner og arrangement ønsker 2021 (GIP)

Bilag 3. juni, aflysninger ifm. stævner og arrangementer

Bilag 3. juni, underskrifter

Bilag 3. juni, takstblad for 2022 med forslag til ændringer

Referat 21. september 2021

Underskrifter 21. september 2021

Referat 4. november 2021

2022:

Referart 03. februar 2022

Referart 31. marts 2022 

Referart 09. juni 2022